lektorės Dovilės Mingėlaitės svetainė
Nov 5

Dovilė Mingėlaitė
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto
Finansų ir mokesčių katedros lektorė