lektorės Dovilės Mingėlaitės svetainė

Kontaktai

Lektorė Dovilė Mingėlaitė
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros lektorė
studentus priima:
1 sav. ketvirtadieniais 14.30 – 16.30 val. (V-416 kab.),
2 sav. ketvirtadieniais 13.00 – 15.00 val. (V-416 kab.)
tel. (8 5) 2714 521, (8 5) 2714 513 Ateities g. 20, Vilnius
El. p.: dovile.mingelaite@mruni.eu